in ,

Az önkormányzatiság 30 éves fennállását ünnepelte a Magyar Önkormányzatok Szövetsége

2010-ben a Magyar Országgyűlés szeptember 30-át a Magyar Önkormányzatok Napjának nyilvánította. Azóta minden esztendőben a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) ünnepi konferencia megtartásával emlékezik meg a demokratikus jogállam kiépülésének e meghatározó, jeles napjáról. Az idei, 30. évfordulónak a Gödöllői Királyi Kastély lovardája adott otthont.

A rendezvényen elsőként dr. Gémesi György, a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere mondott köszöntőt, majd Johannes Konrad Haindl, a Németországi Szövetségi Köztársaság nagykövete mondta el ünnepi gondolatait, melyben leszögezte: az önkormányzatok a demokrácia alapjai, melyek meghatározzák mindennapi életünket.

Ezt követően videóüzenetben üdvözölte a konferenciát Apostolos Tzitzikostas, a Régiók Bizottságának elnöke, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a világjárvány következtében felértékelődött az önkormányzatok szerepe.

A jubileumi rendezvényre meghívást kaptak az 1990-től megválasztott belügyminiszterek és önkormányzati miniszterek is; közülük dr. Lampert Mónika és dr. Gyenesei István egykori önkormányzati miniszterek vettek részt a tanácskozáson. Mivel a Magyar Önkormányzatok Napjának eddigi leglátványosabb megünneplését 2005-ben dr. Lamperth Mónika akkori önkormányzati miniszter kezdeményezte, ő most is megosztotta gondolatait a résztvevőkkel. Beszédében méltatta azokat, akiknek köszönhetően kiépült az önkormányzati rendszer, kiemelve az Antall-kormányt, személyesen is Antall József néhai miniszterelnököt, az önkormányzati érdekképviseleteket és a polgármestereket. Utóbbiakról úgy fogalmazott: ők amellett, hogy köztiszteletben álló vezetők, harcolnak is az önkormányzatiságért.

Mint mondta, a koronavírus bebizonyította, hogy a megcsonkítás és pénzelvonások ellenére is van cselekvőképes önkormányzati rendszer. Gondolatai zárásaként kijelentette: „Hiszek abban, hogy lesz még erős önkormányzati rendszer Magyarországon!”

***

A konferencián Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, a MÖSZ társelnöke és a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke és Eszes Béla, a MÖSZ társelnöke, Jánoshida polgármestere tartottak előadást.

– Az önkormányzatokról szóló törvény 30 évvel ezelőtti parlamenti vitája egymásra figyelő érveléssel, helyenként akadémiai színvonalú értekezések keretei közt zajlott, amit az egymásra figyelés, a színvonalas érvelés jellemzett, ahol a vitázók egymás meggyőzésére törekedtek – mondta beszédében Karácsony Gergely.

A főpolgármester úgy fogalmazott,ma az önkormányzatok céljának és feladatának annak szolgálatát kell tekinteni, hogy egymástól eltérő világnézetű emberek, egymást tiszteletben tartva, egyenlő polgártársakként élhessenek együtt. A polgármestereknek nemcsak joguk, hanem kötelességük is megmutatni, lehet tisztességgel és becsülettel vezetni a rájuk bízott településeket.

Sólyom László köztársasági elnököt idézte: „ha a kormányzati hatalom mértéktelenül központosít – akkor belátjuk annak a jelentőségét, hogy a helyi önkormányzatok is ellensúlyt képeznek. Ennek a szerepnek a megőrzéséért állandóan küzdeni kell.”

Helye és ideje van ennek a küzdelemnek – mondta Karácsony Gergely , s hozzá tette, most azokkal kell megküzdeni, akik pár éve még maguk is a küzdők sorába tartoztak.

Emlékeztetett rá, amikor 2009-ben, az önkormányzatok fideszes politikusok kezdeményezésére tüntetést szerveztek az Országház elé, Debrecen akkori polgármestere tiltakozott az önkormányzatok bevételeinek megkurtítása ellen, s 12 pontos nyilatkozatot hirdetett, amelyben többek között a következőket fogalmazta meg:

– Minden önkormányzatnak joga van az élethez, sorsáról csak lakói dönthetnek.

-Minden településnek joga van az iskolához.

– Minden önkormányzatnak joga van a vagyonához.

-Minden önkormányzatnak joga van a jövedelemhez.

-Minden önkormányzatnak joga van az ellenállásra a törvényes keretek között, ha az állam a létét, a törvényességet vagy az alkotmányosságot veszélyezteti.

Szép gondolatok, én ma is azonosulni tudok velük. A kérdés immár csak annyi, hogy akik tudták ellenzékből, miért cselekszenek pont ellentétesen hatalomban? – mondta a főpolgármester.

Úgy fogalmazott: Ma az önkormányzatok szerte az országban erejükön felül küzdenek a járvány ellen és szembesülnek a gazdasági válság hatásaival, igyekeznek segíteni az egzisztenciájukat féltő polgároknak, támogatni a bajba jutott vállalkozásokat. A kormánytól azonban nem támogatást, hanem sarcot kapnak, pedig sem a járvány elleni küzdelem, sem a gazdasági válságkezelés nem lehet sikeres az önkormányzatok nélkül.

“Ezért kezdeményezzük, hogy az Európai Unió által Magyarországnak adott válságkezelő támogatást legalább fele részben az önkormányzatokon keresztül, lakosságarányosan használja fel a kormány!

Össze kell kapaszkodnunk, mert fővárosa, városai és falvai nem a kormánynak vannak, hanem a nemzetnek. Így aztán felelősséggel is a nemzetnek tartozunk” – jelentette ki Karácsony Gergely.

***

Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke az önkormányzati dolgozók védelméért végzett munka legaktuálisabb problémáit vetette fel.

Mint mondta, működésük alapelve az együttműködés, a szolidaritás és a szakszerűség, pártpolitikai semlegesség. Az MKKSZ nem konfrontatív szervezet, de határozottan képvisel minden jogos munkavállalói érdeket, és szükség szerint alkalmaz minden törvényes érdekképviseleti eszközt. Jelen vannak a kormányzati igazgatásban, az egészségügyi-, szociális és oktatási intézményekben, és kiemelt képviseleti területük az önkormányzati köztisztviselők köre.

A tervekről szólva elmondta, szeretnék erősíteni jelenlétüket az önkormányzati területen, a hivatalokban is, és az intézményekben is. Harcolnak a közszolgálati munka presztízsének növeléséért, és munkavállalók méltó megbecsüléséért, és javadalmazásáért.

Sajnálatát fejezte ki azonban, hogy az intézményes érdekegyeztetés már formálisan sem működik.

Mint mondta, a veszélyhelyzet idején, és napjainkban is az önkormányzati dolgozók és a vezetők minden településen élenjáró példamutatással önfeláldozó munkával bizonyítják a lakosság védelme érdekében az összefogást.

“Ha azonban a védekezési munkához szükséges forrásokat nem kapják meg az önkormányzatok, az hiányozni fog. Nem csak kollégáink fizetése nem növekszik, – persze szakszervezetünknek ez a legfájdalmasabb, – de arra is kell számítani, hogy hiányozni fog a működési költségeknél is.

A forráshiány ellátási hiányt eredményez, esetleg intézménybezáráshoz és elbocsájtáshoz vezethet. Ennek megakadályozása érdekében kezdeményeztük, hogy az önkormányzati érdekszövetségek bevonásával kerüljön sor a tárgyalásokra “- hangzott el Boros Péterné beszédében.

***

Eszes Béla, a MÖSZ társelnöke, Jánoshida polgármestere pontokba szedve foglalta össze azokat az elvárásokat, amiket az önkormányzatisággal kapcsolatban ma fontosnak tart.

Mint mondta:

– Egy olyan Magyarország, olyan helyi kis közösségben szeretne élni, ahol a helyi dolgokról helyben és szabadon születhetnek meg a döntések!

– Ahol a veszélyhelyzetben kell, például a koronavírus ellen védekezni, akkor az állam, mint az önkormányzatok legfontosabb támogatója és társa,nem elveszi tőlük a gépjármű adót, hanem pénzügyi támogatst biztosít a mindennapi védekezéshez, a helyi idős, beteg emberek ellátásához.

– Ahol a helyben keletkező iparűzési adó elköltésének szabadsága a fővárosban és a legkisebb telepüésen sem attól függ, hogy kit választottak meg polgármesternek vagy milyen politikai többséggel működik a képviselő-testület.

– Ahol az állam fontosnak tartja a közszféra dolgozóit, azok biztonságos megélhetsét, bérezését és nem fordulhat elő, hogy a fizetések a politikai csatározások áldozatává váljanak.

– Ahol tervezhető és kiszámtható, hogy az önkormányzati feladatok ellátásához mennyi kötelező forrás szükséges, és azt az ellenzéki vezetésben működő önkormányzatok is megkapják.

– Ahol a szükséges forrásokat jogszabályok és törvények biztosítják és nem a hatalomhoz köthető kapcsolatoktó függ a támogatások mértéke.

– Ahol nem csak külső elszendevedői a helyi ivóvíz -szennyvíztisztítás szolgáltatásnak, a hulladékgyűjtésnek és ártalmatlanításnak vagy az általános iskolai oktatásnak, hanem ezeknek a stratégiai ágazatoknak a felelős irányítása helyben az önkormányzatoknál történik.

Az önkormányzatok jelenlegi helyzetét három szóban foglalta össze: bizonytalanság, tervezhetetlenség és kiszámíthatatlanság.

Végezetül Eszes Béla összefogásra szólította fel a polgármestereket:

“Mi, magyar önkormányzatok együttesen 10 millió magyar emberért vagyunk felelősek.

Csak együtt, közösen, az önkormányzataink összefogásával tudjuk visszaállítani a minden települést megillető szabad önkormányzást!”

***

A program második részében az önkormányzati érdekszövetségek képviselői kerekasztal beszélgetés keretében cserélték ki véleményüket az önkormányzatokat érintő kérdésekről és összegezték a magyar önkormányzatok elmúlt harminc évét.

A beszélgetésben dr. Gémesi György, Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke (MFSZ) és Szentkirály polgármestere, Péterfi Attila, a Megyei Jogú Városok Szövetségének tagja (MJVSZ) és Pécs Megyei Jogú Város polgármestere, Wittinghoff Tamás, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségének tagja (KÖOÉSZ) és Budaörs polgármestere, Tóth Gábor, a Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetségének elnöke (KÖSZ) és Baksa polgármestere, valamint a budapesti kerületek képviseletében Kiss László, a III. kerület polgármestere vettek részt.

A beszélgetés során többek között szó esett az önkormányzatoktól való hatáskör elvonásokról, valamint a források csökkentéséről és annak hosszútávú hatásairól. Kiemelték, ahhoz, hogy hatékonyan tudják érdekeiket képviselni, elengedhetetlen az önkormányzati érdekszövetségek összefogása, amit eddig a politikai megosztottság miatt nem sikerült megvalósítani.

***

Az ünnepi rendezvény zárásaként elismerést vehettek át azok a polgármesterek, akik 1990 óta vezetik településüket. Az elmúlt 30 esztendőben a nyolcadszor újraválasztott 95 polgármesternek és polgármester asszonynak a MÖSZ erre az ünnepi alkalomra készített ezüstéremmel köszönte meg településükért végzett munkájukat.

Elsőként Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere vehette át az elismerést, aki közel 55 éve áll a település élén, így Magyarország legrégebb ideje hivatalban lévő polgármestere.

Őt dr. Gémesi György köszöntötte, majd közösen adták át az okleveleket és az ezüstérmet azoknak a 30 éve regnáló polgármestereknek, akik részt tudtak venni a jubileumi konferencián.

Végezetül a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által alapított Polgármesteri ezüstláncdíj átadására került sor, amivel minden esztendőben egy kiemelkedő, elismerésre érdemes munkát végző polgármester munkáját ismerik el.

A díjat idén dr. Tóth József, XIII. kerületi polgármester vehette át, aki 1994 óta áll a kerület élén. Filozófiájának három fő pillére a magas életminőséget biztosító lakhatás, a jó munkahelyi körülmények és a megfelelő minőségű, szabadidős tevékenységre alkalmas közterületek biztosítása.

A kitüntetetteket Herczenik Anna operaénekes műsora köszöntötte, zongorán kísért Soós Gabriella.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Egyfelvonásosokkal jubilált a Garabonciás színtársulat

A VÜSZI Nonprofit Kft útkarbantartó munkatársat keres