Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

... See MoreSee Less

A Gödöllői Pedagógus Nap keretében átadták a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díjakat és a Gödöllő Talentum díjat a Művészetek Házában. Az ünnepi program részeként köszöntötték a Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért kitüntetettjeit, valamint nyugdíjba vonuló és szolgálati emlékéremben részesülőket, valamint a színes diplomás pedagógusokat.
Külön köszöntötték a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Fréderic Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskolát és a Hajós Alfréd Általános Iskolát. A Városi Pedagógus Napon dr. Gémesi György polgármester mondott köszöntőt, majd a nyugdíjba vonulókat és a színes diplomásokat külön köszöntötte Fábián Bertalan, a Török Ignác Gimnázium nyugalmazott igazgatója. A díjátadást követően az Urban Verbunk Junior “Síppal, dobbal, nádihegedűvel” című produkcióját mutatta be. A műsorban közreműködött Benedek Krisztina és Lencsés Balázs.

Gödöllő város önkormányzatának képviselő-testülete idén dr. Seres Istvánt, a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem docensének, a gödöllői Premontrei Iskolaközpont és a Gödöllői Református Líceum fizikatanárának, Kissné Papp Gabriellának, a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola angol szakos pedagógusának, intézményvezető-helyettesének, Kiss Zsuzsannának, a Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvoda óvodapedagógusának és a Gödöllői Óvoda és Tagóvodáiban működő „Interdiszciplinális támogató csoportnak” ítélte oda a testület a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjat.
A Gödöllői Óvoda és Tagóvodáiban működő Interdiszciplináris Támogató Csoport Szakmai Közössége részéről a díjat Kucsák Julianna konzulensfejlesztő pedagógus vette át. A csoport tagjai: Balázsné Pannonhalmi Márta Judit (Kastélykert Tagóvoda), Kovácsné Bodnár Erzsébet (Mesék Háza Tagóvoda), Kajánné Schneider Erzsébet (Mosolygó Tagóvoda), Novák-Juszkó Tímea (Palotakert Tagóvoda), Ajkler Szabolcsné (Fenyőliget Tagóvoda), Kiss Zsuzsanna (Zöld Tagóvoda) – óvodapedagógusok, gyermekvédelmi felelősök; Krajcár Petra gyógypedagógus, logopédus, Kucsák Julianna konzulens, mentálhigiéniai prevenció specialista, fejlesztőpedagógus; Turcsán Zsófia gyógypedagógus (Gödöllői Óvoda); Kvacsány-Jenei Ágnes és Erősné Szántó Judit óvodai és iskolai szociális segítő, csoportvezető (Gödöllői Forrás szociális és Gyermekjóléti Központ). A díjakat dr. Gémesi György polgármester és Bárdy Péter alpolgármester adták át.

Hatan vehettek át Polgármesteri Ezüstérmet eredményes munkájuk elismeréseként: Babicz Mária, Turai Lajos Ferencné, Szikra Csilla Zsuzsanna, Pálfi Sándorné, Krizsán Andrea, Guba András.

Az ünnepség keretében adták át a Gödöllő Talentum díjat is. Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete idén Kurják Szabolcsnak, a Török Ignác Gimnázium diákjának ítélte oda a díjat, elismerve kimagasló elhivatottságát, továbbá a városi ifjúsági közösségért, valamint a tanulmányaiban elért kiváló példaértékű teljesítményét.
A Gödöllő Talentum díjat minden évben olyan gödöllői 15 és 25 év közötti személy veheti át, aki a város kulturális, művészeti, oktatási, sportéletében, valamint tanulmányi eredményei során maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt ért el, példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult Gödöllő város jó hírneve növeléséhez.
A Gödöllő Talentum díjat Gémesi György polgármester, Varga Virág, a Gödöllői Ifjúsági testület elnöke és Molnár Gergely, a Kulturális, ifjúsági és nemzetközi kapcsolatok bizottságának elnöke adták át.

A városi pedagógusnapon köszöntötték a nyugdíjba vonuló, szolgálati emlékéremben részesülő és a színes diplomás pedagógusokat. Szolgálati emlékérmet vehetett át Babcsány Éva, Fekete Zoltánné, Gálfi András, Gigorné Pórlaki Judit, Gorovené Mátra Melinda, Hegedűs Gyöngyike, Keresztesi István, Nemesné Kiss Ildikó Ilona, Reiszné Disztl Magdolna Mária, Richterné Rubes Zsuzsanna, Szemethyné Abonyi Erzsébet, Szikra Csilla, Tóth Anna Erzsébet, Tóthné Kamarás Éva.
Rubint diplomában részesültek (70 éve vették át diplomájukat): Urbán Jánosné (Gödöllői Damjanich János Általános Iskola), dr. Vágó Józsefné (Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola), dr. Faragó Ferencné (Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola).
Gyémánt diploma (60 éve diplomázott): Dr. Süpek Zoltánné (Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola).
Aranydiplomások (50 éve): Kecskésné Horváth Katalin (Gödöllői Damjanich János Általános Iskola), Szabó Sándorné (Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola), Pribeliné Lukács Veronika (Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola), dr. Váginé Farkas Ildikó (Premontrei Kikelet Óvoda).

A rendezvényen dr. Gémesi György polgármester külön köszöntötte a fennállásának 50. évét ünneplő Fréderic Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskolát, és a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskolát. A két intézmény Polgármesteri Aranyérem Gödöllőért elismerésben részesült, amit a jelen lévő igazgatók vehettek át – a Frédéric Chopin Zenei AMI részéről Buka Enikő, Ella Attila, valamint Radnainé Pauer Judit, a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola részéről pedig Zmák Julianna Borbála, és Albertné Tóth Katalin. Emellett a zeneiskolából Barta Katalin zongoratanár több évtizedes, 1977 óta hivatástudattal végzett tevékenységének, kiváló szakmai felkészültségének és az oktatás iránti elkötelezettségének elismeréseként, valamint a Hajós iskolából Gombár Ágnes tanítónő és Gorovené Mátra Melinda biológia és földrajz szakos tanár, több évtizedes, 1985 óta hivatástudattal végzett tevékenységének, kiváló szakmai felkészültségének, az oktatás iránti elkötelezettségének elismeréseként Polgármesteri Elismerő oklevélben részesült.
Fotók: Tatár Attila
... See MoreSee Less

A Gödöllői Pedagógus Nap keretében átadták a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díjakat és a Gödöllő Talentum díjat a Művészetek Házában. Az ünnepi program részeként köszöntötték a Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért kitüntetettjeit, valamint nyugdíjba vonuló és szolgálati emlékéremben részesülőket, valamint a színes diplomás pedagógusokat. 
Külön köszöntötték a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Fréderic Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskolát és a Hajós Alfréd Általános Iskolát. A Városi Pedagógus Napon dr. Gémesi György polgármester mondott köszöntőt, majd a nyugdíjba vonulókat és a színes diplomásokat külön köszöntötte Fábián Bertalan, a Török Ignác Gimnázium nyugalmazott igazgatója. A díjátadást követően az Urban Verbunk Junior “Síppal, dobbal, nádihegedűvel” című produkcióját mutatta be. A műsorban közreműködött Benedek Krisztina és Lencsés Balázs. 

Gödöllő város önkormányzatának képviselő-testülete idén dr. Seres Istvánt, a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem docensének, a gödöllői Premontrei Iskolaközpont és a Gödöllői Református Líceum fizikatanárának, Kissné Papp Gabriellának, a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola angol szakos pedagógusának, intézményvezető-helyettesének, Kiss Zsuzsannának, a Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvoda óvodapedagógusának és a Gödöllői Óvoda és Tagóvodáiban működő „Interdiszciplinális támogató csoportnak” ítélte oda a testület a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjat.
A Gödöllői Óvoda és Tagóvodáiban működő Interdiszciplináris Támogató Csoport Szakmai Közössége részéről a díjat Kucsák Julianna konzulensfejlesztő pedagógus vette át. A csoport tagjai: Balázsné Pannonhalmi Márta Judit (Kastélykert Tagóvoda), Kovácsné Bodnár Erzsébet (Mesék Háza Tagóvoda), Kajánné Schneider Erzsébet (Mosolygó Tagóvoda), Novák-Juszkó Tímea (Palotakert Tagóvoda), Ajkler Szabolcsné (Fenyőliget Tagóvoda), Kiss Zsuzsanna (Zöld Tagóvoda) – óvodapedagógusok, gyermekvédelmi felelősök; Krajcár Petra gyógypedagógus, logopédus, Kucsák Julianna konzulens, mentálhigiéniai prevenció specialista, fejlesztőpedagógus; Turcsán Zsófia gyógypedagógus (Gödöllői Óvoda); Kvacsány-Jenei Ágnes és Erősné Szántó Judit óvodai és iskolai szociális segítő, csoportvezető (Gödöllői Forrás szociális és Gyermekjóléti Központ). A díjakat dr. Gémesi György polgármester és Bárdy Péter alpolgármester adták át.

Hatan vehettek át Polgármesteri Ezüstérmet eredményes munkájuk elismeréseként: Babicz Mária, Turai Lajos Ferencné, Szikra Csilla Zsuzsanna, Pálfi Sándorné, Krizsán Andrea, Guba András.

Az ünnepség keretében adták át a Gödöllő Talentum díjat is. Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete idén Kurják Szabolcsnak, a Török Ignác Gimnázium diákjának ítélte oda a díjat, elismerve kimagasló elhivatottságát, továbbá a városi ifjúsági közösségért, valamint a tanulmányaiban elért kiváló példaértékű teljesítményét.
A Gödöllő Talentum díjat minden évben olyan gödöllői 15 és 25 év közötti személy veheti át, aki a város kulturális, művészeti, oktatási, sportéletében, valamint tanulmányi eredményei során maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt ért el, példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult Gödöllő város jó hírneve növeléséhez.
A Gödöllő Talentum díjat Gémesi György polgármester, Varga Virág, a Gödöllői Ifjúsági testület elnöke és Molnár Gergely, a Kulturális, ifjúsági és nemzetközi kapcsolatok bizottságának elnöke adták át. 

A városi pedagógusnapon köszöntötték a nyugdíjba vonuló, szolgálati emlékéremben részesülő és a színes diplomás pedagógusokat. Szolgálati emlékérmet vehetett át Babcsány Éva, Fekete Zoltánné, Gálfi András, Gigorné Pórlaki Judit, Gorovené Mátra Melinda, Hegedűs Gyöngyike, Keresztesi István, Nemesné Kiss Ildikó Ilona, Reiszné Disztl Magdolna Mária, Richterné Rubes Zsuzsanna, Szemethyné Abonyi Erzsébet, Szikra Csilla, Tóth Anna Erzsébet, Tóthné Kamarás Éva.
Rubint diplomában részesültek (70 éve vették át diplomájukat): Urbán Jánosné (Gödöllői Damjanich János Általános Iskola), dr. Vágó Józsefné (Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola), dr. Faragó Ferencné (Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola).
Gyémánt diploma (60 éve diplomázott): Dr. Süpek Zoltánné (Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola).
Aranydiplomások (50 éve): Kecskésné Horváth Katalin (Gödöllői Damjanich János Általános Iskola), Szabó Sándorné (Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola), Pribeliné Lukács Veronika (Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola), dr. Váginé Farkas Ildikó (Premontrei Kikelet Óvoda).

A rendezvényen dr. Gémesi György polgármester külön köszöntötte a fennállásának 50. évét ünneplő Fréderic Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskolát, és a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskolát. A két intézmény Polgármesteri Aranyérem Gödöllőért elismerésben részesült, amit a jelen lévő igazgatók vehettek át – a Frédéric Chopin Zenei AMI részéről Buka Enikő, Ella Attila, valamint Radnainé Pauer Judit, a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola részéről pedig Zmák Julianna Borbála, és Albertné Tóth Katalin. Emellett a zeneiskolából Barta Katalin zongoratanár több évtizedes, 1977 óta hivatástudattal végzett tevékenységének, kiváló szakmai felkészültségének és az oktatás iránti elkötelezettségének elismeréseként, valamint a Hajós iskolából Gombár Ágnes tanítónő és Gorovené Mátra Melinda biológia és földrajz szakos tanár, több évtizedes, 1985 óta hivatástudattal végzett tevékenységének, kiváló szakmai felkészültségének, az oktatás iránti elkötelezettségének elismeréseként Polgármesteri Elismerő oklevélben részesült.
Fotók: Tatár AttilaImage attachmentImage attachment+Image attachment

Gödöllőn tartják a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége egyesületei vezetőinek továbbképzését. A rendezvény résztvevőit dr. Gémesi György polgármester köszöntötte, aki méltatta a Gödöllői Kertbarát Kör munkáját, kiemelve a fiatalok oktatásában vállalt szerepüket.
A továbbképzést követően a résztvevők Gödöllő nevezetességeivel is megismerkednek.
... See MoreSee Less

Gödöllőn tartják a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége egyesületei vezetőinek továbbképzését. A rendezvény résztvevőit dr. Gémesi György polgármester köszöntötte, aki méltatta a Gödöllői Kertbarát Kör munkáját, kiemelve a fiatalok oktatásában vállalt szerepüket. 
A továbbképzést követően a résztvevők Gödöllő nevezetességeivel is megismerkednek.Image attachment

Jótékony célt szolgált a Gödöllői Városi Fúvószenekar vasárnapi nyárköszöntő koncertje. A már hagyományosnak számító hangversenyen indulók, komoly- és könnyűzenei átiratok, kortárs hazai és külföldi művek hangzottak el. A koncerten Ella Attila vezényelt.
A bevételének 75 százalékát László Botond, egy súlyos balesetet szenvedett fiatalember gyógykezelésére ajánlották fel. Emellett a helyszínen adományokkal történtő támogatásra is lehetőség volt.
... See MoreSee Less

Jótékony célt szolgált a Gödöllői Városi Fúvószenekar vasárnapi nyárköszöntő koncertje. A már hagyományosnak számító hangversenyen indulók, komoly- és könnyűzenei átiratok, kortárs hazai és külföldi művek hangzottak el. A koncerten Ella Attila vezényelt. 
A bevételének 75 százalékát László Botond, egy  súlyos balesetet szenvedett fiatalember gyógykezelésére ajánlották fel. Emellett a helyszínen adományokkal történtő támogatásra is lehetőség volt.Image attachmentImage attachment+3Image attachment

... See MoreSee Less

... See MoreSee Less

... See MoreSee Less

Bővülő kulturális paletta, élmények ajándékba
Tavaszi Nemzetközi Vacsora a MATÉ-n

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campusán április végén újra megrendezésre került a nemzetközi hallgatók körében méltán legnépszerűbb kultúresemény, a Nemzetközi Vacsora, melynek keretében ismét benépesült az Amenza Service Étterem. Az est folyamán számos nemzet vonultatta fel kultúrája egy-egy szeletét, népviseletük és nemzeti eledeleik sokszínű kavalkádja tolmácsolásában.

Míg a népszerű magyar asztal mellett tizenhét nemzet (Banglades, Brazília, Ecuador, Egyesült Államok, Franciaország, India, Irán, Kazahsztán, Kenya, Laosz, Mexikó, Mongólia, Oroszország, Szíria, Törökország, Ukrajna, Üzbegisztán) terített, feldíszített asztala várta a vendégeket, tehetséges bangladesi, kenyai, üzbég és magyar hallgatók szórakoztatták a megjelent vendégeket tánc- és énekszámaik előadásával. A MATE Forduló Néptáncegyüttes fürge lábú táncosai szolgáltatták a nyitótáncokat, ízelítőt adva a világ számos országából idesereglő hallgatóknak a magyar népi kultúra zenei és táncvilágából. Az estet záró magyar táncház bizonyult a legnépszerűbb produkciónak. A jelenlévő, közel 55 nemzetből érkező hallgatók örömmel perdültek táncra kalotaszegi és mezőségi dallamokra a MATE néptáncosainak vezetésével.
Az ételek versenyében részt nem vevő magyar házigazdák asztalának kínálatát gazdagította tej-, cukor- és gluténmentes termékeivel a Capriovus Kft., a MATE Budai Campus Élelmiszertudományi és Technológiai Intézetének partnere is. Mára hagyománnyá vált, hogy prominens vendégeink között üdvözölhettük a Laoszi Nagykövetség és a Laoszi-Magyar Baráti Társaság képviselőit, a Tunéziai Nagykövetség és Turisztikai Iroda képviselőit, az indiai kultúrát támogató Saraswati Alapítványt, az Agrárminisztérium FAO-ügyekért felelős kollégáit, a gödöllői Szamovár Alapítvány képviselőit, akik szláv ajkú hallgatóinknak szívesen ajánlanak kulturális és orosz/ukrán nyelvi támogatást, s nem utolsó sorban a Gödöllői Kolping Család lelkes tagjait, akikkel egy éve sikerrel működtetjük a MATE Kolping Colours – Closer címre keresztelt, vallási hovatartozástól független, interkulturális nyelvklubot, és akik ezen túl támogatást ajánlanak a keresztény nemzetközi hallgatóknak.
A Nemzetközi Vacsorán két MATE-projekt is bemutatkozott: a MATE nyolc EU-s partnerével közösen szervezett kurzusokat kínáló E3UDRES2 Európai Egyetemi Szövetség és a nők számára, a mezőgazdasági vállalkozásokban egyenlő esélyekért küzdő AGRIGEP-munkatársak interaktív kvíze segítségével mérhették össze tudásukat a hallgatók.
A kilenctagú szakmai zsűri komoly szempontok alapján döntött: figyelembe vették az ételek és italok megjelenését, színét, állagát, illatát, ízét, azok intenzitását, karakterességét, minőségét. Az est zárásaként a zsűri eredményt hirdetett és kiosztották az OTP Bank, a gödöllői Fincsi Cake, Kolozs Gabriella kürtős- és mézeskalácsos mester, továbbá a SzilArt Stúdió és a MATE Nemzetközi Oktatási Ügyek Központjának (NOÜK) értékes ajándékait. A Legjobb Előétel kategóriában Szíria képviselői arattak győzelmet. A Legjobb Főételt India, a Legjobb Levest Laosz főzte, a Legjobb Ital Kenyáé lett. A Legjobb Desszert kategóriában Szerbia jeleskedett. A közönségdíjat Törökország lelkes csapattagjai vehették át.
Egyre gazdagabb hagyomány a MATE NOÜK munkája során, hogy a magyar és nemzetközi hallgatók integrációját „magyaros élmények” ajándékozásával szeretné elérni. Korábban így jött létre a Hagyományok Háza egyik táncestjének látogatása vagy a Diótörő megtekintése a Magyar Állami Operaházban. A Nemzetközi Vacsora díjazottjai és aktív közreműködői idén tavasszal lehetőséget kaptak Szentgáli-Varga Szilárd, Herenden is több éves szakmai tapasztalatot szerzett porcelánfestőmester vezetésével a Királyi Váró impozáns környezetében részt venni egy porcelánfestő tanfolyamon. Kiváló alkotások születtek, noha mindenki először próbálkozott a herendi festékek használatával. A Váró rövid kiállítását is megtekintették a fiatalok, mely számos kérdést vetett fel bennük. Nemzetközi koordinátoraik helytörténeti érdekességeket osztottak meg válaszul. Az élmények még e hónapban folytatódnak egy-egy mézeskalács-díszítő és kürtőskalács-sütő délután keretében. (MATE)
(Az eseményről hamarosan video összeállítás is megjelenik. )
... See MoreSee Less

Bővülő kulturális paletta, élmények ajándékba
Tavaszi Nemzetközi Vacsora a MATÉ-n

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campusán április végén újra megrendezésre került a nemzetközi hallgatók körében méltán legnépszerűbb kultúresemény, a Nemzetközi Vacsora, melynek keretében ismét benépesült az Amenza Service Étterem. Az est folyamán számos nemzet vonultatta fel kultúrája egy-egy szeletét, népviseletük és nemzeti eledeleik sokszínű kavalkádja tolmácsolásában. 

Míg a népszerű magyar asztal mellett tizenhét nemzet (Banglades, Brazília, Ecuador, Egyesült Államok, Franciaország, India, Irán, Kazahsztán, Kenya, Laosz, Mexikó, Mongólia, Oroszország, Szíria, Törökország, Ukrajna, Üzbegisztán) terített, feldíszített asztala várta a vendégeket, tehetséges bangladesi, kenyai, üzbég és magyar hallgatók szórakoztatták a megjelent vendégeket tánc- és énekszámaik előadásával. A MATE Forduló Néptáncegyüttes fürge lábú táncosai szolgáltatták a nyitótáncokat, ízelítőt adva a világ számos országából idesereglő hallgatóknak a magyar népi kultúra zenei és táncvilágából. Az estet záró magyar táncház bizonyult a legnépszerűbb produkciónak. A jelenlévő, közel 55 nemzetből érkező hallgatók örömmel perdültek táncra kalotaszegi és mezőségi dallamokra a MATE néptáncosainak vezetésével.
Az ételek versenyében részt nem vevő magyar házigazdák asztalának kínálatát gazdagította tej-, cukor- és gluténmentes termékeivel a Capriovus Kft., a MATE Budai Campus Élelmiszertudományi és Technológiai Intézetének partnere is. Mára hagyománnyá vált, hogy prominens vendégeink között üdvözölhettük a Laoszi Nagykövetség és a Laoszi-Magyar Baráti Társaság képviselőit, a Tunéziai Nagykövetség és Turisztikai Iroda képviselőit, az indiai kultúrát támogató Saraswati Alapítványt, az Agrárminisztérium FAO-ügyekért felelős kollégáit, a gödöllői Szamovár Alapítvány képviselőit, akik szláv ajkú hallgatóinknak szívesen ajánlanak kulturális és orosz/ukrán nyelvi támogatást, s nem utolsó sorban a Gödöllői Kolping Család lelkes tagjait, akikkel egy éve sikerrel működtetjük a MATE Kolping Colours – Closer címre keresztelt, vallási hovatartozástól független, interkulturális nyelvklubot, és akik ezen túl támogatást ajánlanak a keresztény nemzetközi hallgatóknak.
A Nemzetközi Vacsorán két MATE-projekt is bemutatkozott: a MATE nyolc EU-s partnerével közösen szervezett kurzusokat kínáló E3UDRES2 Európai Egyetemi Szövetség és a nők számára, a mezőgazdasági vállalkozásokban egyenlő esélyekért küzdő AGRIGEP-munkatársak interaktív kvíze segítségével mérhették össze tudásukat a hallgatók.
A kilenctagú szakmai zsűri komoly szempontok alapján döntött: figyelembe vették az ételek és italok megjelenését, színét, állagát, illatát, ízét, azok intenzitását, karakterességét, minőségét. Az est zárásaként a zsűri eredményt hirdetett és kiosztották az OTP Bank, a gödöllői Fincsi Cake, Kolozs Gabriella kürtős- és mézeskalácsos mester, továbbá a SzilArt Stúdió és a MATE Nemzetközi Oktatási Ügyek Központjának (NOÜK) értékes ajándékait. A Legjobb Előétel kategóriában Szíria képviselői arattak győzelmet. A Legjobb Főételt India, a Legjobb Levest Laosz főzte, a Legjobb Ital Kenyáé lett. A Legjobb Desszert kategóriában Szerbia jeleskedett. A közönségdíjat Törökország lelkes csapattagjai vehették át. 
Egyre gazdagabb hagyomány a MATE NOÜK munkája során, hogy a magyar és nemzetközi hallgatók integrációját „magyaros élmények” ajándékozásával szeretné elérni. Korábban így jött létre a Hagyományok Háza egyik táncestjének látogatása vagy a Diótörő megtekintése a Magyar Állami Operaházban. A Nemzetközi Vacsora díjazottjai és aktív közreműködői idén tavasszal lehetőséget kaptak Szentgáli-Varga Szilárd, Herenden is több éves szakmai tapasztalatot szerzett porcelánfestőmester vezetésével a Királyi Váró impozáns környezetében részt venni egy porcelánfestő tanfolyamon. Kiváló alkotások születtek, noha mindenki először próbálkozott a herendi festékek használatával. A Váró rövid kiállítását is megtekintették a fiatalok, mely számos kérdést vetett fel bennük. Nemzetközi koordinátoraik helytörténeti érdekességeket osztottak meg válaszul. Az élmények még e hónapban folytatódnak egy-egy mézeskalács-díszítő és kürtőskalács-sütő délután keretében.  (MATE)
(Az eseményről hamarosan video összeállítás is megjelenik. )Image attachmentImage attachment+Image attachment

Danis János EFIAP/p fotóművész kapja idén a Gödöllő Város Díszpolgára címet.
A képviselő-testület ezzel a kitüntetéssel ismeri el Danis János kiemelkedő szakmai életútját, magas szintű közösségi tevékenységét és értékteremtő munkásságát a sport területén.
A díszpolgári cím odaítéléséről májusi ülésén döntött a képviselő-testület.
... See MoreSee Less

Danis János EFIAP/p fotóművész kapja  idén a Gödöllő Város Díszpolgára címet. 
A képviselő-testület ezzel a kitüntetéssel ismeri el Danis János kiemelkedő szakmai életútját, magas szintű közösségi tevékenységét és értékteremtő munkásságát a sport területén.
A díszpolgári cím odaítéléséről májusi ülésén döntött a képviselő-testület.

1 CommentComment on Facebook

Sok szeretettel gratulálunk! 👏

Load more