in

Beszélgetés Kecskés Judit civil referenssel

A civilek közösséget éltetnek

 

Augusztus végén tartotta meg a már hagyományosnak számító Civil Pikniket a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület. A rendezvényen minden eddiginél többen vettek részt. Kecskés Judittal, az önkormányzat civil referensével a városunkban működő alapítványok és egyesületek tevékenységéről beszélgettünk.

–  Amikor elvállata ezt a munkát 4 és fél évvel ezelőtt, számított rá, hogy ekkora feladat lesz?

–  Már akkor is tudtam, hogy ez nem egy kötött idejű munkakör, és bár félállás, de sok esti vagy hétvégi elfoglaltsággal jár. Szerencsére a családom ezt kezdettől fogva támogatta és egész jól viseli. Nagyon szeretem ezt csinálni, rendkívül színes, sok érdekes emberrel és jó üggyel találkozom. Sok a kapcsolattartási és szervezési feladat, ami mindig is közel állt az egyéniségemhez. Én magam is egy civil szervezetből érkeztem, a Gödöllői Waldorf iskola fenntartójának, a Weöres Sándor OKSZ Egyesületnek vagyok a másik „felemmel” a munkatársa, az iskolában pedig már húsz éve vagyok jelen tanárként és később szülőként is, amit ugyancsak szívvel-lélekkel csinálok, ezt is nagyon szeretem. Itt megtanultam, hogy mekkora ereje van az önkéntes munkának, a közösen hozott döntéseknek és hogy egy szervezet olyan lesz, amilyenné mi tesszük.

– A Civil Pikniken bemutatták a gödöllői civil szervezetekről legfontosabb információkat tartalmazó kiadványt, amiben csaknem hetven alapítvány és egyesület elérhetőségei találhatók meg. Milyen területet fednek le ezek a szervezetek?

– Nagyon sokfélét. Említhetjük a hagyományőrzést, a kultúrát, a turizmust, a szociális szférát, a természet- és lakókörnyezettel foglalkozókat, az esélyegyenlőséget, de létrehoztunk egy olyan csoportot is, ami a „generációs kapcsolatok” nevet kapta, ide tartoznak a családokkal foglalkozó vagy egyházakhoz kapcsolódó szervezetek és a nyugdíjasok is, de a különböző városrészi egyesületeknek is szenteltünk figyelmet, akik szintén nagy erőt jelentenek.

– Van még lefedetlen terület?

– Erre nehéz válaszolni… Inkább azt mondanám, hogy az egyes részterületeken találunk még fehér foltokat. Érdemes megnézni, hogy kik vesznek részt az egyesületek munkájában! Gödöllőn rendkívül aktív a nyugdíjas korosztály, nemcsak a közös programokon, hanem a kétkezi munkában is nagyban számíthatunk rájuk. A Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete a legnagyobb a szervezetek között, ők több klubot fognak össze és szorosan együttműködnek a társszervezeteikkel, szinte nap mint nap egymást követik a programjaik.

– Elég erősen jelen van a civil szférában még a negyvenes-ötvenes korosztály, akik már elértek egyfajta karriert a munkájukban, a gyermekeik már nagyobbak, és szeretnének tenni környezetükért, életminőségükért és a városért.
Viszont a húsz-harminc évesek nagyon hiányoznak…! De érthető, hiszen ez a korosztály az, aki frissen végzett, állást keres, vagy még tanul, jó esetben családot alapít, így nincs igazán kapacitása önkéntességre. Mégis az ő megszólításuk és bevonásuk jelenti számunkra a nagy feladatot. Épp ezért nagyon örülök, hogy most a Civil Utcára több olyan szervezet is bejelentkezett, ahol jelen vannak a fiatalok is.

– Hét végén lesz a Civil Utca. Mekkora a rendezvény iránt az érdeklődés?

– Közel harminc szervezet jelentkezett, így idén is tartjuk az elmúlt években megszokott rekord létszámot. Ugyanakkor úgy érzem, ez az a mennyiség, akiket jól tudunk koordinálni, és akiknek megfelelő minőségben tudunk lehetőséget biztosítani a bemutatkozásra.

– Nagyon sok a régi alapítvány, egyesület. De vannak-e újak?

– Vannak bizony. Nagyon örülünk, hogy hosszú évek óta újra képviselteti magát a GATE Zöld Klub, először jelenik meg a Magyar Rákellenes Liga Gödöllői Csoportja, akik most szeptember első hetében tartják az alakuló ülésüket, érdekes játékokkal készül első alkalommal a Civil Utcán a Petőfi Sándor Általános Iskoláért Alapítvány is, és kiadványaikkal bemutatkozik a Gödöllőn tanulócsoportot indító Farm-alapú Nevelésért Egyesület.

– Tulajdonképpen miért érdemes oda ellátogatni?

– A Civil Utcán lehetőség van a személyes találkozókra a szervezetek képviselőivel, első kézből lehet hozzájutni fontos információkhoz. Természetesen ezt csak segíti, ha az egyes egyesületek és alapítványok interaktív foglalkozásokkal, kiállítással jönnek – mint ahogy ezt sokan teszik is –, hiszen így jobban magukhoz tudják vonzani az érdeklődőket. Többen is készülnek vetélkedőkkel, gyermekeknek szóló kézműves- és egyéb foglalkozásokkal, mint pl. az MNA, a Royal Rangers vagy az Életmód klub – hogy csak párat említsek –, a Gödöllői Fészek Nagycsaládos Egyesület pedig most az élelmiszermentésre szeretné kiemelten felhívni a figyelmet.

– Az élelmiszermentés az elmúlt időszak talán legnagyobb szabású és legsikeresebb civil kezdeményezése. Mit tudhatunk erről a programról?

– Ez mintegy másfél éve működik sikeresen városunkban egyelőre a TESCO áruház bevonásával, szoros együttműködésben a Magyar Élelmiszerbankkal. Teljes mértékben a civilek kezdeményezésére indult el és ma is ők bonyolítják le nagyrészt önkéntes erővel. A lényege, hogy ne kerüljön a szemétre az a hatalmas élelmiszer mennyiség, ami az üzletekben megmarad, de még fogyasztásra alkalmas és eljuttassák azokhoz, akiknek szükségük van rá. Van már olyan európai ország, ahol betiltották az ilyen élelmiszerek kidobását, és kötelező gondoskodni arról, hogy megfelelő módon hasznosítsák. Ennek nálunk még nincs meg az intézményileg kialakult rendszere, de a civilek segítségével sikerült ezt megvalósítani. Ugyanakkor ez egy nagyon szép példája annak, hogy a civil szervezetek hogyan tudnak egymással összefogni és más intézményekkel együttműködni egy közös ügy érdekében. Az élelmiszermentést itt Gödöllőn a Megújult Nemzedékért Alapítvány – mely mögött a Szeretet Lángja Gyülekezet áll – és a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete működteti, ehhez az önkormányzat a Palotakert 4. szám alatt biztosított egy helyiséget minimális rezsiköltséggel, a koordináláshoz szükséges telefonköltséget pedig egy magánszemély felajánlása fedezi. A napi szintű szállításban a Máltai Szeretetszolgálat gödöllői csoportja nyújt jelentős segítséget, de az Egyesített Szociális Intézmény is bekapcsolódott, és várhatóan a Kalória Kft is közreműködik majd a szállításban. Folyamatban van egy állandó jármű megszerzése az önkormányzat és a VÜSZI bevonásával, ami lehetővé tenné más üzletek bekapcsolását is.

– A szétosztás szabályozása rendkívül szigorú. Készült egy lista a szociális intézmények és civil szervezetek bevonásával a rászoruló gödöllőiekről, de erre azok is rákerülhetnek, akikre a lakosság hívja fel a szervezők figyelmét. A rendelkezésre álló mennyiségtől függően –  ez változó, van hogy 50 kg, de előfordul 400 kg is! – a lista alapján a szervezők osztják be, hogy az adott napon ki részesüljön belőle. A helyszínen az Ózon-Pajzs Polgárőr Egyesület segíti a rend biztosítását (de erre szerencsére csak ritkán van szükség), és közreműködik az élelmiszeradományok eljuttatásában más önkéntesekkel együtt azoknak a rászorulóknak, akik egészségügyi problémáik miatt nem tudnak személyesen elmenni az adományért.

– A Civil Pikniken elhangzott, hogy a jövőben a Gödöllői Civil Kerekasztal az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kíván helyezni a környezetvédelemre.

– Igen, hiszen mi civilek sokat tehetünk ezen a téren is. Már a Civil Pikniken is mellőztük a műanyag, egyszer használatos tányérok, evőeszközök használatát, mindenkit arra kértünk, hozza magával a saját tányérját, villáját, valamint kértünk adományokat, amikkel a Civil Ház saját evőeszköz és tányér állományát tudjuk növelni. És fantasztikus mennyiség érkezett! A jövőben ezeket fogjuk használni, ha vendégül látjuk a programjainkra érkezőket. Így nem kell nagy mennyiségben műanyag tányérokat és a poharakat kidobni. Igaz, vannak már újrahasznosítható, vagy komposztálható tányérok, poharak a piacon, de ezek nagyon drágák.
Szintén ezt az irányt erősíti, hogy a Diverzitás Alapítvány jóvoltából létrejött egy komposztáló a Civil Ház kertjében, ahol a kerti hulladékokat hasznosítani tudjuk, és készítettek még külön egy diófalomb komposztálót is. A környezetvédelem fontos terület, amire szeretne a Civil Kerekasztal is odafigyelni.

– Szintén elhangzott, hogy a civilek magukénak érzik a Civil Házat, ami teljes kihasználtsággal működik. A törődés meg is látszik az épületen és a környezetén, gondozott a fű, virágok díszítik az ablakokat és a kertet.

– Örülök, hogy ez kívülről érkezve is érzékelhető, hiszen ez egy nagyon komoly munka és összefogás eredménye! Az épületet az önkormányzat ingyenesen bocsájtja a civil szervezetek rendelkezésére, amit 2016-ban gyönyörűen felújított. A házat a MUZA üzemelteti, ők biztosítják a heti takarítást, és ha karbantartási problémák vannak, azonnal intézkednek. Több mint 20 civil szervezet és csoport használja rendszeresen – van, aki napi, van aki heti rendszerességgel, és vannak akik alkalomszerűen –, a koordinálásukat pedig a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület elnöksége végzi. Ilyenkor – amikor több gazdája van valaminek –, fennáll a veszélye, hogy a használók elkényelmesednek. Itt azonban erről nincs szó. Arra törekszünk, hogy a szervezetek magukénak érezzék a házat és közösen hordozzák az állapotának, a kert gondozásának felelősségét. Szerencsére ebben mindnyájan partnerek és heti ügyeleti beosztásban sokat tesznek azért, hogy rendezett, szép legyen az épület és a környezet. Ez utóbbiaban szeretném kiemelni a Kertbarátokat és az Általános Nyugdíjas Klubot, akik anélkül, hogy rendszeres használói lennének a háznak, nagyon sokat dolgoztak a kertben. Jelentős segítség még a Diverzitás Alapítvány állandó jelenléte és munkája a házban, akik augusztus elején egy külön alkalmat is szerveztek a munkálatokra. Feltétlenül szeretném még méltatni a Duflex Fotográfiai Stúdiót is, akik a szinte havi rendszerességű kiállításaikkal egy igazi kulturális környezetet hoztak itt létre, de nem sajnálták a fáradtságot a kerti munkákban sem.

– Mindemellett továbbra is nagy szükség van egy állandó munkatárs, rendszeres ügyelet biztosítására – hiszen havi szinten átlagosan hétszázan használják ezt a létesítményt –, amit a Civil Kerekasztal eddig a Kulturális közfoglalkoztatottsági program keretében tudott biztosítani, de komolyan dolgoznak azon, hogy sikerüljön megtalálni a módját legalább egy munkatárs további foglalkoztatottságának.

– Mi a feltétele annak, hogy egy szervezet használhassa a Civil Házat?

– Az igényeket új szervezetek esetében a Civil Kerekasztal elnöksége hagyja jóvá, hiszen ők koordinálják és felelnek a ház használatáért. Politikai és gazdasági tevékenységeknek egyáltalán nem adnak helyet, csakis civil szervezeteknek, önkéntes csoportoknak van lehetőségük a házat igénybe venni. Minden olyan szervezetet, egyéni kezdeményezést örömmel fogadnak, akiknek céljai, törekvései összeegyeztethetőek értékrendjükkel, hiszen hatalmas erő van a civilekben. Ezek az emberek a saját szabadidejüket, saját kapacitásukat adják ajándékba azért, hogy szebb és jobb legyen az őket körülvevő világ, és nem kívülről várják a megoldásokat. Ennek szép példájaként mindenképp szeretném kiemelni a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület elnökségét – Six Edit elnök, Szabó Csaba alelnök, Dr. Reindl László és Szabó Sándor vezetőségi tagok, munkájukat segíti Mandevillené Keresztényi Gizella, pénztáros –, hiszen ők komoly tisztséget töltenek be más szervezetekben is munkájuk, családi életük mellett, és ezen felül látják el az ernyőszervezet vezetésével járó feladatokat.

Ugyanakkor a civilek óriási közösségi erőt jelentenek! A városi köztereken sok molinón olvashatjuk: „Közösséget építünk!”, én ezt a civilekre vonatkozóan úgy alakítanám át: „Közösséget éltetünk!”, mert nagyon sok jól működő közösségünk van – ahogy ezt a Civil Pikniken Six Edit és Szabó Csaba is kiemelték –, összehasonlítva más településekkel. Gödöllőn tényleg nagyon erős a közösségi élet és ebben a civileknek nagyon nagy szerepük van!

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Elkészült az egyetemi bölcsőde új bejárata

Apró 2018.09.04.