in , ,

Török Ignác Gimnázium: Mindenki hibás, kivéve a tankerület

Komoly vita alakult ki Gödöllő város képviselő-testületének rendkívüli ülésén, amin a Török Ignác Gimnáziumban kialakult helyzetet tárgyalták.
Az ülésre valamennyi érdekelt és érintett fél meghívást kapott: dr. Lebanov József, a Belügyminisztérium főosztályvezetője, Vécsey László országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP), Szabóné Forgács Gabriella, a Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatója, Fábián Bertalan, a Török Ignác Gimnázium igazgatója, Mészáros Andrea, a szülői közösség elnöke; a szülői közösség részéről Varga Lilla és Mészáros Bence, a diákönkormányzat elnöke álláspontját is megismerhette a testület.
Az ülés kezdetén dr. Gémesi György polgármester ismertette az előzményeket, majd három kérdésre kért választ:
1./ Hogyan lehetett az épületet jelenléti oktatásra alkalmasnak nyilvánítani?
2./ Hogyan fordulhatott elő, hogy gyerekek voltak az iskolában, amikor az azbeszttartalmú tető bontása zajlott?
3./ Mire lehet számítani még a felújítás befejezéséig?
Bárdy Péter alpolgármester szóbeli kiegészítésében felhívta a figyelmet arra, hogy a digitális oktatást tartották volna célravezetőnek a tanárok, a diákok és a szülők, kétszer is kérvényezték a belügyminisztertől, de nem kaptak rá engedélyt, arra hivatkozva, hogy a felújítás erre – értelemzésük szerint – nem ad jogalapot. Bárdy Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a digitális oktatásra vonatkozó BM-rendelet ezt lehetővé teszi.
A három órán át tartó ülésen valamennyi fél elmondhatta álláspontját, de sajnos úgy tűnt, ezek cseppet sem közeledtek egymáshoz. Sőt, lényegében a tankerület semmilyen felelősséget nem kíván vállalni azért, hogy a több mint 700 diáknak heteken át zajban, porban, azbesztes tető bontása közben, hidegben, majd a végén beázott tantermekben kellett tanulni.
Szabóné Forgács Gabriella vis maiornak nevezte a beázást, s lényegében felháborodott azon, hogy az eső okozta károkat megörökítették és nyilvánosságra hozták. Hozzászólásában a kialakult helyzetet kommunikációs problémának és biztosítási eseménynek titulálta.
Úgy tűnik, a tankerület az intézmény igazgatójára igyekszik áthárítani a felelősséget.
Fábián Bertalan nem csak az elmúlt hetekben történteket ismertette a testülettel, hanem arra is kitért, a jelenlegi helyzet is alkalmatlan a minőségi oktatási munkára.
A négy helyszínen való tanítás a diákoknak sem jó, nehezíti az érettségire való felkészülést, de a tanároknak különösen megterhelő. Van, aki reggel 8-tól este 6-ig tanít. Továbbra is fenntartják, az online oktatás mindenkinek jobb lenne, még a felújítási munkák is jobban tudnának haladni, egy üres épületben.
A szülői közösség képviselői, Mészáros Andrea, és Varga Lilla is kiálltak amellett, hogy a jelen körülmények között a digitális tanrend bevezetésére lenne szükség. Varga Lilla – aki egyébként az ügyben az oktatási ombudsmanhoz fordult – felhívta a figyelmet arra, a kialakult helyzet sérti az Alaptörvényt, konkrétan súlyosan sérül a gyerekek tanuláshoz való joga.
Az elhangzott vélemények ellenére dr. Lebanov József, akit Pintér Sándor belügyminiszter a helyzet kivizsgálásával megbízott, továbbra is azt hangoztatta, a jelenléti oktatás szolgálja a diákok érdekeit, és fenntartotta álláspontját, hogy a jogszabály ebben az esetben nem teszi lehetővé a digitális oktatásra való áttérést.
Az ülésen – országgyűlési képviselői megbízólevelének átvétele óta először (!) – részt vett Vécsey László országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP), aki lényegében félremagyarázásnak nevezett több korábban a sajtóban a neve alatt megjelent nyilatkozatot, majd okafogyottnak nevezte a testület határozati javaslatát, ami a digitális tanrend mellett áll ki.
Gémesi György polgármester a jogszabályi hitvakozásokra is reagálva felhívta Vécsey László figyelmét arra, az elmúlt időszakban nem egyszer volt példa arra, hogy egy jogszabályt egyik pillanatról a másikra módosítottak, erre ebben az esetben is meg lenne a lehetőség, hiszen a pedagógusok és a gyerekek érdekei, a minőségi oktatás a cél.
Gödöllő polgármestere egyben köszönetét fejezte ki Fábián Bertalan igazgatónak és a Török Ignác Gimnázium tanári karának az elmúlt hetekben tanúsított kitartásáért és azért, hogy mindent megtesznek, hogy a diákok számára ebben a helyzetben is a lehetőségekhez képest legmagasabb színvonalú oktatást nyújtsák.
Hogy mennyire szükség lenne a digitális oktatásra való átállásra, azt jól példázta Molnár Gergely, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub képviselőinek – aki egyébként a Török Ignác Gimnázium tanára – hozzászólása is, aki egy a mai napon rögzített hangfelvétellel bizonyította, most is elviselhetetlen zajban vannak azok a diákok, akik már visszaköltöztek az épületbe.
A képviselő-testület ezt követően 8 igen, 6 tartózkodás mellett fogadta el a testület határozatát, miszerint:
Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete üdvözli Magyarország kormányának döntését, ami a Gödöllői Török Ignác Gimnázium energetikai korszerűsítését lehetővé teszi.
A képviselő-testület aggodalommal tekint a beruházás során tapasztalt állapotokra, melyek miatt nem lehetett kellő biztonságban és a szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalon ellátni az oktató-nevelő munkát, így az iskola tanulóinak sérült az oktatáshoz való alkotmányos joga.
A képviselő-testület sajnálattal állapítja meg, hogy a Gödöllői Török Ignác Gimnázium nem kapott miniszeri engedélyt arra, hogy digitális munkarendre térjen át arra az időre, míg az iskola épülete oktatásra alkalmassá nem válik.
A képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján a helyi önkormányzatoknak biztosított felterjesztési jogával élve, a köznevelés tekintetében feladattal és hatáskörrel rendelkező Belügyminisztériumhoz, valamint a jogrendszer koherenciája, illetve a kormányzati döntés-előkészítés során a jogszabályszerkesztés követelményeinek érvényesítése tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező Igazságügyi Minisztériumhoz fordul tájékoztatást, illetve állásfoglalást kérve az alábbiakról:
• A belügyminisztertől tájékoztatást kér arról, hogy a Gödöllői Török Ignác Gimnázium esetében milyen megfontolások alapján nem rendelte el a digitális munkarendet az intézményvezető kérése ellenére.
• A belügyminisztertől és az igazságügyi minisztertől állásfoglalást kér arról, hogy a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 5. §-a lehetőséget biztosít-e arra, hogy a belügyminiszter egy iskolaépület felújítás miatti ideiglenes alkalmatlansága esetén digitális munkarendet rendeljen el az intézmény vezetőjének kérésére. (KJ)

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Dolgozik a Hulladékgazdálkodási Munkacsoport

Törökös helyzet: A diákok tanuláshoz való joga is sérül