in , ,

Törökös helyzet: A diákok tanuláshoz való joga is sérül

A Török Ignác Gimnázium felújítása során kialakult helyzetet tárgyalta november 7-ei ülésén a képviselő-testület. Az ülésen a szülők képviselői is elmondhatták véleményünket. Ennek során Varga Lilla is felszólalt, aki többek között felhívta a figyelmet arra, a kialakult helyzet sérti az Alaptörvényt, konkrétan súlyosan sérül a gyerekek tanuláshoz való joga. Az általa megfogalmazottak megegyeznek a dr. Aáry Tamás, oktatási jogok biztosa részére megküldött levélben leírtakkal.

„Szülőként és Szülői Munkaközösség tagként beszélek a Gödöllői Török Ignác Gimnázium épület felújítása okán kialakult helyzettel kapcsolatban.
Őrömmel értesültem arról tavasszal, hogy gyermekem gimnáziumát felújítják, melynek eredményeképpen sokkal szebb, kulturáltabb, tanulmányai folytatásához megfelelőbb, méltóbb környezetben töltheti gimnáziumi éveit. Személy szerint azt is megértettem, hogy a munkálatok tovább tartanak, mint azt remélték/reméltük, hiszen ez is előfordul. Az azonban már felfoghatatlan számomra, hogy – mivel a munkálatok még most is folynak -, az online oktatás nem volt megengedett. Mindannyian tudjuk, hogy valóban nem az online oktatás a legmegfelelőbb formája a tanításnak, de biztosan tudom, hogy a most kialakult helyzetnél bármi jobb, illetve elhiszem azoknak, akik ezt úgy gondolom, nálam sokkal jobban tudják, nevezetesen az iskola vezetésének, pedagógusainak. Persze azzal a döntéssel, hogy 4 helyre helyezték a jelenléti oktatást, beismerték, hogy valóban nem volt alkalmas az épület arra, amit egy hónapig elfogadni, meghallani sem akartak a döntéshozók.
Minden gyermeket megillet a tanuláshoz való jog!
Újból és újból elolvastam a Magyarország Alaptörvényének ide vonatkozó részét. Engedjék meg, hogy idézzem azokat a gondolatokat, melyekkel mélységesen egyetértek és őszintén remélem, hogy Önök is így vélekednek:
„Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos felhasználásával védelmezzük az utánunk jövők életfeltételeit.
Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.
Valljuk, hogy (….) múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra. Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában .
Magyarország védi a (……) a tanulás és a tanítás szabadságát.
Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.”
Felelős szülőként fontosnak tartom, hogy tájékozott legyek a gyermekemre vonatkozó kötelességeket illetően is. Az erre vonatkozó elvárásokat megtaláltam a Köznevelési Trv. 46.§-ában:
A tanuló kötelessége, hogy
b) eleget tegyen – (….)- tanulmányi kötelezettségének
c) életkorához és fejlettségéhez igazodva (…..) közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában,
e) óvja saját és társai testi épségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt,
f) megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit.”
Sajnálattal kell tájékoztatnom Önt, hogy gyermekem jelen pillanatban nem tud eleget tenni maradéktalanul a tanulmányi kötelezettségének, mert a feltételek továbbra sem adottak és az iskola jelen állapotában nem tudom, hogy beengedjem-e az épületbe tekintettel arra, hogy hétvégén újra beázott az intézmény. Gyermekem sajnos a környezete rendben tartására vonatkozó elvárást sem tudta és tudja teljesíteni és bár társai épségét igyekszik óvni, de az iskola jelenlegi állapota úgy tűnik továbbra is nehézzé teszi, hogy önmagáért felelősséget vállaljon, nemhogy a társaiért. És igen, valóban elvárás lehetne, hogy óvja az iskola létesítményeit, amennyiben lenne mit megóvnia.
Mégis, talán a legnehezebben megvalósítható az, hogy olyan kötelességeket várnak el gyermekemtől, melyek az iskolát fenntartó hivatalok számára úgy tűnik nem kötelező érvényűek.
Azonban mégis….. amennyiben kötelessége gyermekemnek a fentebb leírtak betartása, akkor tisztelettel kiemelném gyermekem jogait is.
(Köznevelési Trv.46. §):
(2)A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani.
(3) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy
a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,
b) a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák,
f) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, (…..) cselekvési szabadságát, (…..) a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa
h) az oktatási jogok biztosához forduljon.
(6) A tanuló joga különösen, hogy
j) jogai megsértése esetén – jogszabályban meghatározottak szerint – eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot.
A pedagógusokat nem is említeném, ha nem tartanám végképp felháborítónak ebben a helyzetben a Köznevelési törvény ide vonatkozó paragrafusát:
62. §(1) g) a pedagógus a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával.
Szerencsére a pedagógusnak is vannak jogai, én most csak a számomra legfontosabbat emelném ki:
63. § (1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy
a) személyét mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék.
Tisztelettel kérdezem, hogy ha a fentebb leírtak igazak akár a gyerekek akár a pedagógusok tekintetében, hogyan fordulhat elő az a helyzet, hogy gyermekem több, mint 2 hónapja – a kialakult fizikai, egészségügyi, mentális helyzetnek köszönhetően – nem kapja meg a nekik járó taníttatást? Minden általam ismert pedagógus az intézményben maximálisan próbálja a kialakult helyzetet megoldani, kezelni és létezni benne. Vagyis próbál tanítani!
Hogyan történhet meg 2022-ben, hogy egy iskolában, melybe befolyt az esővíz, melynek csurom vizesekvoltak a falai, ahol penész szag áradt a levegőben, a villanyvezetékekből folyt a víz és pocsolyákon kellett átlépdelni, jelenléti oktatás folyhatott? És bár egy hónapja ez megoldódni látszott azzal, hogy 4!!!! helyszínre helyezték ki a tanítást, kérdezem én, Önök közül megkérdezte-e már valaki, hogy hogy vannak a pedagógusok? Hogy vannak a gyerekek? Helyes-e, hogy a szülők állnak be segíteni, hogy időben odaérjenek a helyszínekre a tanárok? Én személy szerint azért nem segítek ebben, mert nem gondolom, hogy az én feladatom megoldani azt, amit a Fennatrtónak kellene.
Hogyan történhet meg, hogy senki nem hallja meg azokat a segítségkéréseket, melyeket szülők és az ott dolgozó alkalmazotti közösség együtt próbálnak eljuttatni a döntéshozókhoz?
Hogyan történhet meg, hogy Magyarország többi iskolájában joga van a gyerekeknek felkészülni az érettségire és a mi gyerekeink már két hónapja nem élhetnek ezzel a jogukkal? Ugyanis a jelenlegi – mindenki számára kialakult – feszült helyzetben hatékonyan lassan már semmilyen oktatás nem megvalósítható. Melyik felsőoktatási intézmény fogja ezt figyelembe venni?
Hogyan történhet meg, hogy hetek óta nem tudnak úgy találkozni a barátaikkal, ahogyan csak ezekben az években lehet, mert aztán egy pillanat alatt a felnőtté válással találják szemben magukat?
Hogyan történhet az meg, hogy már egy hónap elteltével is azt tapasztaltuk, hogy zaklatott, síró pedagógusok kétségbeesve keresik annak a megoldását, hogy taníthassanak? Taníthassanak ott, ahol évek óta tanítanak. Nem szeretnének semmi mást, csak dolgozni! Hiszen ezt várják, ezt várjuk Tőlük! És ez mostanra sem csitult, sőt…..
Hogyan történhet meg, hogy szülőként azt érzem, hogy semmibe vesznek, nem számít a szavam és ezáltal a gyermekemé sem? Hogyan juthattunk el idáig?
És az utolsó kérdésem az, hogy leginkább hogyan fordulhat elő, hogy ezt hagyjuk?
Hiszem, hogy minden döntésemmel üzenek a gyerekeimnek. Üzenem nekik, hogy nincs rendjén a csendben maradás, mikor meg kell szólalni és nincs rendjén a semmittevés, amikor tennem kell valamit.
Varga Lilla vagyok, szülő, egy érettségi előtt álló gyermek édesanyja.
Kérem válaszoljanak arra, hogy a fent leírtak miként történhettek meg és hogyan juthatott idáig egy olyan ügy, ami valaha jó célt szolgált?
És arra kérem, azt is mondják meg, hogy ebben az egészben hol van a lényeg? A gyerek!!!!
És tényleg egy utolsó kérdés! Mit tennének Önök, ha Önök állnának itt a mi helyünkön?
Köszönöm”

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Török Ignác Gimnázium: Mindenki hibás, kivéve a tankerület

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar adventi hangversenye